MOCS FORA, HIVERN TRANQUIL

Nens petits i mocs, dos paraules que molt sovint van de bracet. Com és que els nadons i nens són tant propensos a les patologies respiratòries?

Fa uns mesos ja us vam parlar del mocs i de com mantenir el nas net Tinc mocs, avui parlarem de què passa quan, aquests estan a vies més profundes.

I per què de tants mocs?

Podriem pensar  que el sistema respiratori del nen/nadó és igual que el de l’adult en petit, però no és així. Els alvèols es formen majoritàriament després del naixement i van augmentant amb el creixement. Així, naixem amb només un 20% dels que arribarem a tenir, als 4 anys arribem a la meitat i cap als 8 anys podem considerar que el sistema és com el d’un adult. A més, les vies aèries tenen un diàmetre més petit, amb un cartílag més tou, això vol dir que les vies s’obstrueixen i es col·lapsen més fàcilment. També trobem més proporció de glàndules mucoses, i per tant, més producció de moc. D’altra banda, és important remarcar que el sistema immunitari encara no és madur del tot.

Últimament se sent parlar molt de la fisioteràpia respiratòria, tot i que encara falta molta divulgació.

Però què és exactament la LA FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA ?

És aquella part de la fisioteràpia que tracta les afeccions respiratòries a través d’accions mecàniques amb l’OBJECTIU de mobilitzar les secrecions i ajudar a eliminar-les. També facilita el treball respiratori, ens ajuda a augmentar la nostra capacitat pulmonar així com la tolerància a l’esforç. El descans millora i en conseqüència, la qualitat de vida en general.

Qui es pot tractar? Tot i que parlem molt en clau infantil, es pot tractar des de nadons fins a adults de totes les edats que tinguin algun tipus de patologia respiratòria.

En quin tipus de PATOLOGIA ens pot ajudar?

En Bronquitis i bronquiolitis, bronquiectàsies, atelectàsies, pneumonies, fibrosis quística i refredats amb molta mucositat i/o dificultat per treure-la.

Un cop diagnosticat, el pacient l’auscultació segueix sent el pilar del tractament. Aquesta eina és

necessària per decidir quina tècnica farem servir i per anar comprovant l’efectivitat del tractament. El primer que farem serà una valoració inicial i llavors procedirem al tractament.  En nadons i nens petits les tècniques són més passives i quan el pacient comença a col·laborar les tècniques passen a ser més actives. Durant la sessió, us explicarem tot allò que, com a pacients, podeu fer a casa i resoldrem els dubtes que se us puguin presentar.

És un tractament alternatiu a la medicina? La fisioteràpia és sempre un tractament interdisciplinari i complementari al tractament  farmacològic, que a més ens servirà per evitar complicacions.

Laia Robert Ferran