Loading

Avís legal (LSSI)

NOTA LEGAL:

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018

  1.1 AVÍS LEGAL

  1.2 POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1.3 POLÍTICA DE COOKIES

   

   

  1.1 Avís Legal

  DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

  De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

  COS EQUILIBRI, S.L., [d’ara endavant COS EQUILIBRI], és el titular del portal Web cosequilibri.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 31 1º 1ª – 43800 VALLS, NIF B43630029, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1630, Foli 38, Full T21624, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
  Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a
  info@cosequilibri.com

  INTRODUCCIÓ

  El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

  ACCEPTACIÓ

  La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per COS EQUILIBRI, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

  INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

  COS EQUILIBRI no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
  Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i COS EQUILIBRI no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de cosequilibri.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc Web cosequilibri.cat com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

  RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

  La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. COS EQUILIBRI pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
  També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc web.

  INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

  COS EQUILIBRI declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
  Així mateix,
  COS EQUILIBRI no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

  COS EQUILIBRI no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que COS EQUILIBRI realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

  L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de COS EQUILIBRI.

  Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de
  COS EQUILIBRI i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de COS EQUILIBRI.

  Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per
  COS EQUILIBRI. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

  Excepte autorització expressa de COS EQUILIBRI, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” cosequilibri.cat.

  Els signes distintius (marques, noms comercials) de COS EQUILIBRI, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de COS EQUILIBRI.

  COMPRA ON-LINE SEGURA

  La seguretat és una prioritat per a COS EQUILIBRI pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

  NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

  COS EQUILIBRI mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a COS EQUILIBRI, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a COS EQUILIBRI, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

  IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

  Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de COS EQUILIBRI, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per COS EQUILIBRI, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

  COS EQUILIBRI utilitza el domini “cosequilibri.catper els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: cosequilibri.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “COS EQUILIBRI” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de COS EQUILIBRI.

  Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

  COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

  Enviï un correu electrònic a l’adreça info@cosequilibri.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
  Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a
  info@cosequilibri.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

  INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

  S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

  Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

  La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

  1.2 Política de Privacitat


  RESPONSABLE

  De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de COS EQUILIBRI, S.L., [d’ara endavant COS EQUILIBRI], amb domicili social a la PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 31 1º 1ª – 43800 VALLS, NIF B43630029, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 160, Foli 38, Full T21624, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.


  E-mail info@cosequilibri.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix COS EQUILIBRI.


  S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@cosequilibri.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

  Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 31 1º 1ª – 43800 VALLS o bé enviant-ho per correu electrònic a info@cosequilibri.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

  POLÍTICA

  COS EQUILIBRI està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de cosequilibri.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

  MESURES DE SEGURETAT

  Finalment s’informa que COS EQUILIBRI, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

  DRETS DELS USUARIS

  L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

  A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  – l’enviament d’un correu electrònic a: info@cosequilibri.com

  – comunicació per escrit dirigida a: COS EQUILIBRI, PASSEIG DE L’ESTACIÓ, 31 1º 1ª – 43800 VALLS

  COS EQUILIBRI procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

  B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
  COS EQUILIBRI, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

  C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

  D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

  E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

  CANVI DE NORMATIVA

  COS EQUILIBRI, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@cosequilibri.com

  1.3

  Política de Cookies


  El domini cosequilibri.cat utilitza procediments automàtics de recollida “Cookies” per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les “Cookies”, ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

  Que són les cookies?

  Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de “Cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les “Cookies” actualment són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i utilització de la nostra web.

  Recordeu que les “Cookies” no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una millor experiència.

  S’utilitzen Cookies per:

  • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

  • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

  • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.

  • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

  Tipologia, finalitat i funcionament

  Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu per al que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

  A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

  • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:

   • Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.

   • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.

  • De rendiment: S’utilitzen per millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en una cistella de la compra.

  • De publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

   • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.

   • Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.

  • De geo-localització: Aquestes cookies s’utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.

  • Analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per tal d’obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

  Cookies utilitzades

  Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.

  Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.

  Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.

   

  Privacitat adequada / Gestió de cookies:

  Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d’activació, restricció i / o inhabilitació s’ha d’acudir a la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més:

  Google Chrome

  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

  Internet Explorer

  http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Mozilla Firefox

  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

  Apple Safari

  http://support.apple.com/kb/ph5042

  L’usuari ha de saber que al desactivar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar inhabilitats o tenir un comportament diferent a l’esperat, com per exemple, romandre identificat, mantenir les compres a la cistella, la seva localització, etc. entre d’altres i que es degradi notablement la seva navegació.

  Actualització de la Política de cookies

  El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades.