Informació Adicional RGPDUE CAT

Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018 Ver. 20.1
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. COS EQUILIBRI, S.L.

B43630029
PASSEIG DE L´ESTACIÓ, 31 1º 1ª – 43800 VALLS

977 61 38 88

info@cosequilibri.com

Finalitats del tractament Descripció del tractament

Atenent al “principi de limitació de la finalitat” les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Legitimació Bases jurídiques de tractament

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.

Destinataris Destinatari de la cessió

No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.

Legitimació de la cessió

Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes.

Transferències internacionals de dades

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.

Drets de les persones interessades Exercici de drets

L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

Dret a oposar-se al tractament.

Dret a la portabilitat de les seves dades.

L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic info@cosequilibri.com acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.