Què és el vertigen? El seu origen llatí vol dir precisament girar. És una falsa sensació de moviment del subjecte en respecte a l'entorn que el rodeja o viceversa. Pot anar acompanyat de nàusees, vòmits, sudoració...