Què és el vertigen?

El seu origen llatí vol dir precisament girar. És una falsa sensació de moviment del subjecte en respecte a l’entorn que el rodeja o viceversa. Pot anar acompanyat de nàusees, vòmits, sudoració… Normalment, té el seu origen al sistema vestibular, òrgan del cos situat a l’oïda interna que s’encarrega de l’equilibri i el control espacial del cos.

La coordinació del sistema vestibular, la vista i els receptors de moviment situats al llarg de tot el cos ens permeten mantenir l’equilibri quan fem desplaçaments, girs, acceleracions….

Ja veus que intervé en moltes de les activitats diàries, ens és imprescindible

Existeixen diferents tipus de vertigen, el més comú amb diferència s’anomena vertigen posicional paroxístic benigne. Com indica el seu nom, es tracta d’una irritació (del sistema de l’equilibri/aparell vestibular)  de caràcter benigne provocada per canvis de posició. És un trastorn que pot afectar a totes les edats però que a mesura que ens fem grans augmenta la incidència amb la que apareix. És important saber que la crisis no acostuma a durar mes d’uns 30 segons, tot i que es pot acompanyar d’una sensació de mareig durant tot el dia.

A vegades, el vertigen es pot confondre amb un mareig, el qual és un terme ambigu i de causes variades que, tot i que, dóna sensació d’inestabilitat, balanceig, debilitat, nàusees… no té exactament les mateixes característiques que un vertigen. Un aspecte que ens ajuda a identificar el vertigen és el nistagmus, un moviment involuntari de l’ull que acompanya els símptomes relacionats amb la falsa sensació de moviment.

Durant una crisi de vertigen la persona pensa que té quelcom greu per la important sensació de pèrdua de control respecte el que està passant.

Quins símptomes pot tenir?

 • Sensació de que el meu entorn, o bé jo dono voltes.
 • Dificultat per  enfocar la vista
 • Pèrdua de l’audició, acúfens
 • Nàusees , vòmits, mal de caps

  En quines situacions t’hi pots veure reflexat?

  • Canviar de posició al llit o canvis posturals de les diferents activitats de la vida diària
  • Quan vas amb cotxe i entres a un túnel, notes coses estranyes
  • No pots recolzar-te al rentacaps de la perruqueria
  • Ho passes malament al dentista per la posició en la que ha d’executar la seva feina
  • Et mareges al ascensor

Una bona exploració i tractament de fisioteràpia poden ajudar a resoldre aquest problema tant discapacitant.

 

Erik Lozano i Sergi Rull